دیــــار

دیــــار

درگاه یکپارچه اطلاعات روستایی

دیــــار

در حال ساختن فایل اکسل

شبکه ملی اطلاعات تلفن همراه روستایی
 • iran
راهنمای نقشه
X

وضعیت درخواست ها(ایجاد، ارتقا) سایت ها

  فیلترهای وضعیت درخواست ها(ایجاد، ارتقا) سایت ها


  2g
  3g
  4g
  همراه اول
  ایرانسل
  همه اپراتورها

  تعداد ارجاعات هر اپراتور (بر اساس روستا)

   فیلترهای تعداد ارجاعات هر اپراتور (بر اساس روستا)


   2g
   3g
   4g
   همراه اول
   ایرانسل
   همه اپراتورها

   هزینه پیاده سازی سایت ها / میلیون ریال

    فیلترهای هزینه پیاده سازی سایت ها / میلیون ریال


    روستاهای تحت پوشش شبکه ملی اطلاعات

     فیلترهای روستاهای تحت پوشش شبکه ملی اطلاعات


     2g
     3g
     4g
     همراه اول
     ایرانسل
     همه اپراتورها

     نسبت سایت ها به تعداد روستاها

      فیلترهای نسبت سایت ها به تعداد روستاها


      2g
      3g
      4g
      همراه اول
      ایرانسل
      همه اپراتورها

      تعداد روستاهای ارجاع شده برای ایجاد پوشش

       فیلترهای تعداد روستاهای ارجاع شده برای ایجاد پوشش


       2g
       3g
       4g
       همراه اول
       ایرانسل
       همه اپراتورها